DANH MỤC CHÍNH

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN MỚI NHẤT

  ĐIỀU TRA Ý KIẾN

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với HỘI CHS KHU VỰC PHÍA BẮC.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Gã Đầu Bạc
  Ngày gửi: 15h:25' 15-08-2013
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 0 người
  WARM UP
  Facts about schools in Vietnam
  Unit 4:
  Lesson: A. Reading
  . academic year (n)
  . parallel (adj)
  . certificate (n)
  . core subject (n)
  : Năm học
  : Môn học chính
  . curriculum (n)
  : Chương trình giảng dạy
  . state school (n)
  : Trường công lập
  UNIT 4 : A. Reading
  : Giấy chứng nhận
  : Song song
  School year
  : Main subject
  # public school
  I. Before you read
  II. While you read:
  Read the passage and then do the tasks that follow.
  Task 1. Find words or phrases in the reading passage which have the following meanings.
  state schools
  primary education
  secondary education
  compulsory
  curriculum
  the General Certificate of Secondary Education (GCSE)
  ( para : 2 – line 1,2 ).
  ( table )
  (para1 ,sent 1)
  ( para 4 )
  ( table )
  ( table )
  II. While-reading:
  Task 2. Read the passage again and answer the questions.
  UNIT 4 : A. Reading
  Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to 16. The academic year in England runs from September to July and divided into three terms. Autumn term is from the beginning of September to mid-December. Spring term is from the beginning January to mid-march and Summer Term from early April to mid-July. Each term is separated by a one-week break called half term, usually at the end of October, mid-February and the end of May.
  There are two parallel school system in England. The first is the state school system, which is free for all Students and paid by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying. The state school system, which educate 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: Primary education and secondary education.
  See the table below for more information about the school education system in England.
  The National Curriculum is set by the government and must be followed in all state schools. It is made up of the following subjects: English, Design & Technology, Geography, Maths, Information Technology, Music, Science, Arts, Physical Education, History, and a Modern Foreign Language. English, Maths and Science are core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.
  When do children in England start their compulsory education at school?
  From the age of 5.

  Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to 16. The academic year in England runs from September to July and divided into three terms. Autumn term is from the beginning of September to mid-December. Spring term is from the beginning January to mid-march and Summer Term from early April to mid-July. Each term is separated by a one-week break called half term, usually at the end of October, mid-February and the end of May.
  There are two parallel school system in England. The first is the state school system, which is free for all Students and paid by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying. The state school system, which educate 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: Primary education and secondary education.
  See the table below for more information about the school education system in England.
  The National Curriculum is set by the government and must be followed in all state schools. It is made up of the following subjects: English, Design & Technology, Geography, Maths, Information Technology, Music, Science, Arts, Physical Education, History, and a Modern Foreign Language. English, Maths and Science are core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.
  2. How many terms are there in a school year in England?
  - 3 terms.

  Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to 16. The academic year in England runs from September to July and divided into three terms. Autumn term is from the beginning of September to mid-December. Spring term is from the beginning January to mid-march and Summer Term from early April to mid-July. Each term is separated by a one-week break called half term, usually at the end of October, mid-February and the end of May.
  There are two parallel school system in England. The first is the state school system, which is free for all Students and paid by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying. The state school system, which educate 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: Primary education and secondary education.
  See the table below for more information about the school education system in England.
  The National Curriculum is set by the government and must be followed in all state schools. It is made up of the following subjects: English, Design & Technology, Geography, Maths, Information Technology, Music, Science, Arts, Physical Education, History, and a Modern Foreign Language. English, Maths and Science are core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.
  3. What are the two school systems in England?
  - The state school and the “independent” or “public” school systems.

  Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to 16. The academic year in England runs from September to July and divided into three terms. Autumn term is from the beginning of September to mid-December. Spring term is from the beginning January to mid-march and Summer Term from early April to mid-July. Each term is separated by a one-week break called half term, usually at the end of October, mid-February and the end of May.
  There are two parallel school system in England. The first is the state school system, which is free for all Students and paid by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying. The state school system, which educate 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: Primary education and secondary education.
  See the table below for more information about the school education system in England.
  The National Curriculum is set by the government and must be followed in all state schools. It is made up of the following subjects: English, Design & Technology, Geography, Maths, Information Technology, Music, Science, Arts, Physical Education, History, and a Modern Foreign Language. English, Maths and Science are core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.
  4. Do children have to pay fees if they go to “independent” or “public” schools?
  - Yes.

  Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to 16. The academic year in England runs from September to July and divided into three terms. Autumn term is from the beginning of September to mid-December. Spring term is from the beginning January to mid-march and Summer Term from early April to mid-July. Each term is separated by a one-week break called half term, usually at the end of October, mid-February and the end of May.
  There are two parallel school system in England. The first is the state school system, which is free for all Students and paid by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying. The state school system, which educate 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: Primary education and secondary education.
  See the table below for more information about the school education system in England.
  The National Curriculum is set by the government and must be followed in all state schools. It is made up of the following subjects: English, Design & Technology, Geography, Maths, Information Technology, Music, Science, Arts, Physical Education, History, and a Modern Foreign Language. English, Maths and Science are core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.
  5. How many core subjects are there in the national curriculum?
  - 3 core subjects (English, Maths and Science).


  General Certificate of Secondary Education (GCSE)
  11 – 14
  14 – 16 (end of compulsory education)
  7 - 9

  10 - 11

  Secondary education
  5 – 7
  8 - 10

  1 – 3
  4 - 6

  Primary education
  3 – 4

  4- 5
  childcare
  environment
  in an Infant or Primary school

  Pre-school
  Age
  (from – to)
  Grade/ Year
  (from – to)
  Level of education
  6. When can students take the GCSE examination?
  - When they finish the secondary school.
  Remember the main content of the passage and fill in the diagram with correct information taken from the reading text.

  III. Post-reading
  UNIT 4: A. Reading
  ---(1)--- year
  ---(2)--- term
  ---(3)--- term
  ---(4)--- term
  ---(5)--- school
  (93% of the students)
  ---(6)--- school
  (fee paying)
  ---(7)--- school
  ---(8)--- school
  ENGLAND
  SCHOOLING
  Academic year
  Autumn term
  Spring term
  Summer term
  State school
  (93%of the students)
  Public school
  (fee paying)
  Primary school
  Secondary school
  GCSE
  GCE”A” Level
  University
  Homework
  Learnt new words by heart.
  Prepare for the next lesson – Unit 4: Lesson 2: B. Speaking
  3. Write a passage (about 100 words) about the subject you like studying most.
  The name of the subject.
  Why you like it.
  How you study it.
  How much time you use for it.
   
  Gửi ý kiến

  ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN

  TRẠNG NGUYÊN CỔ ĐƯỜNG