DANH MỤC CHÍNH

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN MỚI NHẤT

  ĐIỀU TRA Ý KIẾN

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với HỘI CHS KHU VỰC PHÍA BẮC.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 8. Truy vấn dữ liệu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vukienmdc
  Người gửi: Nguyễn Thị Hiền
  Ngày gửi: 15h:59' 22-10-2015
  Dung lượng: 792.5 KB
  Số lượt tải: 216
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 8
  Truy vấn dữ liệu
  1. Các kháI niệm
  Ví dụ:
  Để quản lí một kì thi TN, người ta tạo ra một CSDL gồm hai bảng sau:
  ? Bảng DSHS_C5: chứa thông tin của các thí sinh
  ? Bảng BANG_Diem_C5: chứa kết quả thi các môn của thí sinh
  Liệt kê những học sinh có điểm TBM >=8 ?
  Tính tổng điểm thi của từng thí sinh?
  Cho biết điểm bình quân các môn thi của lớp?
  Nếu câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, bằng thao tác tìm kiếm và lọc có thể tìm được câu trả lời (Ví dụ : câu hỏi 1)
  Nhưng với câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bảng thì phải làm như thế nào???
  Trong những trường hợp như vậy cần sử dụng mẫu hỏi (Query)
  Là một loại đối tượng của ACCESS dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng dựa vào liên kết giữa các bảng.
  Các chức năng của mẫu hỏi:
  Sắp xếp các bản ghi
  Chọn các bản ghi thoả mãn các điều kiện cho trước.
  Chọn các trường để hiển thị
  Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi.
  Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác.
  a. Mẫu hỏi (Query)
  b. Biểu thức:
  bao gồm các toán hạng và các phép toán.
  Các phép toán
  * Phép toán số học: + , - , * , /
  * Phép so sánh:
  < , > , <= , >= , = , <>
  * Phép toán lôgic: AND , OR , NOT
  toán hạng
  * Tên trường (đóng vai trò các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông
  Ví dụ: [TOAN] , [luong]
  * Hằng số. Ví dụ: 0.1 ; 125
  * Hằng văn bản. Ví dụ: "Nữ" ;"Nam"
  * Hàm. Ví dụ: Sum, Avg, max.
  matdo:[so_dan]/[dien_tich]
  Ví dụ:
  Tien_Thuong: [luong]*0.1
  [gt]="Nam" and [tin]>=8.5
  c. Một số hàm thường gặp trong Access
  ? 4 hàm đầu chỉ thực hiện trên các trường dữ liệu kiểu số
  2. Tạo mẫu hỏi
  Xét bài toán đặt vấn đề:
  Yêu cầu: a. Tính và cho biết điểm trung bình của từng thí sinh?
  b. Cho biết điểm bình quân của các môn thi ?
  ? Bảng DSHS_C5: chứa thông tin của các thí sinh
  ? Bảng BANG_Diem_C5: chứa kết quả thi các môn của thí sinh
  Bước 1: Xác định các thông số cần tạo mẫu hỏi
  Các thông số
  ví dụ áp dụng:
  Nguồn dữ liệu
  Bảng DSHs_c5 và bang_dIEM_c5
  Các trường có mặt trong mẫu hỏi
  Trường SBD, ho_dem, ten, toan, ly, hoa, tin, anh,sinh
  Điều kiện lọc bản ghi
  Trường dùng để sắp xếp các bản ghi
  Trường ten sắp xếp tăngdần
  Trường cần tính toán
  Tong:[ toan]+[ly]+[hoa]+[tin]+[anh] + [sinh]
  các thao tác tạo mẫu hỏi
  Không có
  Chọn đối tượng Queries
  C1: Tự thiết kế
  (Create query in Design view)
  C2: Dùng thuật sĩ (Create query by using wizard)
  Bước 2: Tạo mẫu hỏi
  1
  Chọn dữ liệu nguồn (từ các bảng - table và mẫu hỏi - query)
  2
  Chọn tên bảng hoặc tên mẫu hỏi và nháy nút Add
  Nháy nút Close
  Field: Khai báo tên các trường sẽ có mặt trong mẫu hỏi
  Table: Tên bảng chứa trường tương ứng
  Sort: Xác định các trường cần sắp xếp (nếu có)
  Show: Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi.
  Criteria: Mô tả điều kiện (viết dưới dạng lôgic) để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi.
  Khai báo các thông số trong chế độ thiết kế
  3
  Xây dựng biểu thức tính giá trị cho các trường
  4
  Trong hộp thoại Expression Builder nhập biểu thức tính ? OK
  Xem kết quả mẫu hỏi
  5
  Kết quả mẫu hỏi tính tổng điểm thi của từng thí sinh
  Kết quả mẫu hỏi tính tổng điểm thi của thí sinh có điểm toán >=8
  Xem kết quả mẫu hỏi
  5
  ? Với các mẫu hỏi cần thống kê, nháy nút ? xuất hiện dòng Total
  Tại dòng Total chọn trường chứa nhóm gộp dữ liệu và hàm thống kê.
  Xem kết quả mẫu hỏi
  5
  a. Liệt kê những học sinh có điểm TBM >=8?
  b. Tính và cho biết tổng điểm thi của từng thí sinh?
  c. Cho biết điểm bình quân của các môn?
  3.Vớ d?: Xét bài toán đặt vấn đề:
  6
  ghi nhớ
  TRUY VấN Dữ LIệU
  1. Khái niệm:
  2. tạo mẫu hỏi
  - Xác định các thông số cần tạo mẫu hỏi
  Mẫu hỏi là một loại đối tượng của ACCESS dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng dựa vào liên kết giữa các bảng.
  - Thao tác tạo mẫu hỏi
   
  Gửi ý kiến

  CHO NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT <3

  TRẠNG NGUYÊN CỔ ĐƯỜNG

  Di tích Trạng nguyên cổ đường (Nhà dạy học của Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi)