Giải đề thi ĐH các năm

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Vũ Trung Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:33' 29-11-2012
Dung lượng: 259.8 KB
Số lượt tải: 254
Số lượt thích: 0 người
GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 637

Câu 1 : Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là
A. 17,8 và 4,48. B. 17,8 và 2,24. C. 10,8 và 4,48. D. 10,8 và 2,24.
Giải chi tiết
nCu(NO3)2 = 0,16 mol, nH2SO4 = 0,2 mol
Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại đó là Cu và Fe dư.
Phản ứng theo thứ tự ưu tiên : chất khử mạnh nhất tác dụng với chất oxi hóa mạnh nhất trước rồi đến các phản ứng khác.
Fe +  + 4H+ → Fe3+ + NO + 2H2O
0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 mol
Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu
0,16 0,16 0,16 0,16 mol
Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+
0,05 0,1 mol
Gọi số mol Fe dư là x.
(0,1 + 0,16 + 0,05 + x)56 = m
56x + 0,16.64 = 0,6m
Giải hệ 2 phương trình trên ta được m = 17,8
Theo phản ứng (1) VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là
A. CH3COCH3. B. O=CH-CH=O. C. CH2=CH-CH2-OH. D. C2H5CHO.
Giải chi tiết
nH2O = nCO2 = 0,0195 mol
X có một liên kết đôi
X tác dụng được với Cu(OH)2/OH-, to
=> X là anđêhit đơn chức.

Câu 7: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 151,5. B. 97,5. C. 137,1. D. 108,9.
Giải chi tiết
Kim loại còn dư là Cu và muối sắt thu được sẽ là muối sắt (II) (Cu khử Fe3+)
3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
x 3x  mol
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
y y  mol
Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 3x  3x mol
Khối X phản ứng là: 61,2 – 2,4 = 58,8g
232x + 64(y + ) = 58,8 (1)
nNO = = 0,15 mol =>
 +  = 0,15 (2)
Từ (1) và (2) => x = 0,15, y = 0,15
Muối thu được gồm Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 có khối lượng là:
(0,15 + )188 + 3.0,15.180 = 151,5g
Câu 9: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là
A. HOOC-CH2-COOH và 70,87%. B. HOOC-COOH và 60,00%.
C. HOOC-CH2-COOH và 54,88%. D. HOOC-COOH và 42,86%.
Giải chi